999-11.com

ห้องข่าวหวย => ข่าวหวย => ข้อความที่เริ่มโดย: เจ๊วู ที่ มีนาคม 25, 2021, 12:06:19 PM

หัวข้อ: ข่าวหวย 1 เมษายน 2564
เริ่มหัวข้อโดย: เจ๊วู ที่ มีนาคม 25, 2021, 12:06:19 PM
วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(https://img.tnews.co.th/userfiles/images/03(117)(1).jpg)(https://www.booktime.co.th/new/upload/bkt_blog_section/1704000001_1253340.jpg)ประณตน้อม ค้อมกราบ ทาบพระบาท

วโรกาส บรรจบ ครบ ๖๖ พรรษา

"องค์ฯ พระเทพรัตน ราชสุดาฯ"

ผองประชา เทิดองค์ พระทรงชัย

ขอพระองค์ ทรงศักดิ์ ประจักษ์สุข

นิราศทุกข์ ทั้งปวง ล่วงสมัย

สัมฤทธิ์ผล สม พระราชหฤทัย

พลานามัย เกษมศานต์ สำราญเทอญ
ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า เจ๊วู


ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ( ๖๖ )

(ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะแม สัปตศก) ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ ๓

 ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ เป็นผู้ถวายพระประสูติกาล

 และได้รับการถวายพระนามจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

ว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์

 พร้อมทั้งประทานคำแปลว่า นางแก้ว อันหมายถึง หญิงผู้ประเสริฐ

และมีพระนามที่ข้าราชบริพาร เรียกทั่วไปว่า ทูลกระหม่อมน้อย

พระนาม "สิรินธร" นั้น นำมาจากสร้อยพระนามของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

 ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชปิตุจฉา (ป้า) ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

สำหรับสร้อยพระนาม "กิติวัฒนาดุลโสภาคย์" ประกอบขึ้นจากพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบุพการี 3 พระองค์

 ได้แก่ "กิติ" มาจากพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระมารดา (แม่)

 ส่วน "วัฒนา" มาจากพระนามาภิไธยเดิมของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

(คือ สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี) สมเด็จพระปัยยิกา (ย่าทวด)

และ "อดุล" มาจากพระนามาภิไธยของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระอัยกา เป็นพระโสทรกนิษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ได้รับสถาปนาพระอิสริยยศที่ “สยามบรมราชกุมารี”

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 ประธานกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พระองค์มีพระปรีชาสามารถในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทย

ซึ่งพระองค์ได้นำมาใช้ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และให้การอุปถัมภ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ

 จากพระราชกรณียกิจในด้านศิลปวัฒนธรรมนี้ พระองค์จึงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญา

ว่า “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปิน”

 นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม

 โดยทรงมีโครงการในพระราชดำริส่วนพระองค์หลายหลากโครงการ ซึ่งโครงการในระยะเริ่มต้นนั้น

 มุ่งเน้นทางด้านการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร

และพัฒนามาสู่การให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาราษฎร


หัวข้อ: Re: ข่าวหวย 1 เมษายน 2564
เริ่มหัวข้อโดย: เจ๊วู ที่ มีนาคม 25, 2021, 01:58:23 PM
27 มีนาคม วันกองทัพอากาศ (27)(https://pbs.twimg.com/media/DZQrNexVMAENcrz.jpg)
  กิจการบินของไทย เริ่มต้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว ได้มีชาวต่างชาตินำเครื่องบินมาบินแสดงให้ชาวไทยได้ชมเป็นครั้งแรก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2454

 เมื่อเห็นเช่นนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพิจารณาเห็นว่า

 ประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีเครื่องบินไว้เพื่อป้องกันภัยการคุกคามที่จะเกิดขึ้น

 ดังนั้น กระทรวงกลาโหม จึงตั้ง "แผนการบิน" ขึ้นมาในกองทัพบก พร้อมทั้งได้คัดเลือกนายทหารบก 3 นาย

ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม ไปศึกษาวิชาการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส ได้แก่(https://hilight.kapook.com/img_cms2/user/thitima/Variety/Untitled-6_3.jpg)


          1. นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ (สุณี สุวรรณประทีป) ต่อมาเป็น พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ

          2. นายร้อยเอก หลวงอาวุธสิขิกร (หลง สินศุข) ต่อมาเป็น นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์

          3. นายร้อยโท ทิพย์ เกตุทัต ต่อมาเป็น นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต

          และทั้ง 3 นายได้รับการยกย่องจากกองทัพอากาศให้เป็น "บุพการีของกองทัพอากาศ"

          ทั้งนี้ ในขณะที่ทั้ง 3 นายได้เข้าเรียนที่บริษัท นีเออร์ปอร์ต (Nieuport Company) ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2454

 นั้น ทางราชการก็ได้ซื้อเครื่องบินเป็นครั้งแรก จำนวน 8 ลำ โดยระยะแรก ได้ใช้สนามม้าสระปทุม (ราชกรีฑาสโมสร) เป็นสนามบิน

แต่ด้วยปัญหาบางประการทำให้สนามม้าสระปทุมไม่สามารถรองรับกิจการการบินที่เติบโตขึ้นได้ จอมพล สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ

 ทรงย้ายที่ตั้งแผนกการบิน มาที่ตำบลดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2457 และทรงยกฐานะแผนกการบินเป็น "กองบินทหารบก"

ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 ดังนั้น กระทรวงกลาโหม จึงยึดถือวันนี้เป็น "วันที่ระลึกกองทัพอากาศ"

          ในปี พ.ศ. 2464 กระทรวงกลาโหม ได้พิจารณาเห็นว่า กำลังทางอากาศ มิได้เป็นกำลังเฉพาะในด้านยุทธศาสตร์ทางทหารเท่านั้น

แต่มีประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อกิจการด้านอื่น ๆ อีกด้วย จึงได้แก้ไขการเรียกชื่อจาก "กรมอากาศยานทหารบก" เป็น "กรมอากาศยาน"

 และเป็น "กรมทหารอากาศ" ในเวลาต่อมา โดยให้อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยตรง

 พร้อมทั้งได้มีการกำหนดยศทหาร และการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบจาก "สีเขียว" มาเป็น "สีเทา" ดังเช่นในปัจจุบัน          ต่อมาในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2480 กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น "กองทัพอากาศ"

มีนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรกกองทัพอากาศ

จึงได้ถือเอาวันที่ 9 เมษายนของทุกปี เป็น "วันกองทัพอากาศ" อีกหนึ่งวันสำคัญของกองทัพอากาศ

นอกจากนี้ ยังได้มีการยกย่องถวายพระเกียรติ

จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

เป็น "พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย"
หัวข้อ: Re: ข่าวหวย 1 เมษายน 2564
เริ่มหัวข้อโดย: เจ๊วู ที่ มีนาคม 25, 2021, 02:02:55 PM
1 เมษายน "วันเลิกทาส"(01)


ในวันที่ 1 เมษายน  มีความสำคัญมาก นั่นคือ  วันเลิกทาส

ลองพลิกแบงค์ 100 ในกระเป๋า ขึ้นมาอ่านสิ


(https://resource.nationtv.tv/photo_news/2019/04/01/640_ca97abh7e7jjek9eg9i66.jpg)


(https://resource.nationtv.tv/photo_news/2019/04/01/640_dbc75c6959dgjh6jd5hbe.jpg)


(https://resource.nationtv.tv/photo_news/2019/04/01/640_he77bejbafebh9cjkha7i.jpg)

ย้อนไปในอดีต

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (05)

ทรงประกาศใช้ “พระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ. 124”

และ “พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร รัตนโกสิทร์ศก 124”

เนื่องจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น (ร.3)

 เมืองไทยมีทาสเป็นจำนวนกว่าหนึ่งในสามของพลเมืองของประเทศ เนื่องจากพ่อแม่เป็นทาสแล้ว

ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นทาสก็ต้องตกเป็นทาสต่อไป ทาสนั้นจะต้องหาเงินมาไถ่ตัวเอง

 มิฉะนั้นแล้วก็จะต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิต เพราะตามกฎหมายถือว่ายังมีค่าตัวอยู่ (ทาสในเรือนเบี้ย)

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ทรงประกาศ “พระราชบัญญัติพิกัดกระเษียรลูกทาสลูกไทย”

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2417 แก้พิกัดค่าตัวทาสใหม่ โดยให้ลดค่าตัวทาสลงตั้งแต่อายุ 8 ขวบ

จนกระทั่งหมดค่าตัวเมื่ออายุได้ 20 ปี เมื่ออายุได้ 21 ปี ผู้นั้นก็จะเป็นอิสระ มีผลกับทาสที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2411 เป็นต้นมา

 และห้ามมิให้มีการซื้อขายบุคคลที่มีอายุมากกว่า 20 ปี เป็นทาสอีก


เมื่อถึง พ.ศ. 2448 ก็ทรงออก “พระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ. 124” ให้ลูกทาสทุกคนเป็นไทเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2448

 ส่วนทาสประเภทอื่นที่มิใช่ทาสในเรือนเบี้ย ทรงให้ลดค่าตัวเดือนละ 4 บาท นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2448 เป็นต้นไป

 นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติป้องกันมิให้คนที่เป็นไทแล้วกลับไปเป็นทาสอีก

และเมื่อทาสจะเปลี่ยนเจ้านายใหม่ ห้ามมิให้ขึ้นค่าตัว เป็นการยกเลิกระบบที่คนชั้นสูงตั้งขึ้น

 เพื่อกดขี่ราษฎรให้ทำงานรับใช้หรือส่งทรัพย์สินให้โดยไม่มีกำหนดว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด
หัวข้อ: Re: ข่าวหวย 1 เมษายน 2564
เริ่มหัวข้อโดย: เจ๊วู ที่ มีนาคม 25, 2021, 02:14:37 PM
วันเช้งเม้ง  5 เมย  (05)


(http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201403/29/23337697d.jpg)


วันที่21 มีนาคม เป็นวันชุงฮุง.."

หมายถึง เป็น วันเริ่มฤดูการของชีวิตปีใหม่ แสงแดดดี ชีวิต สรรพสิ่งเริ่มต้นใหม่

หลังจากหลับในช่วงหน้าหนาว สิ่งแรกที่ชาวจีนเริ่มคือเรื่องมงคลกตัญญูโดยเตรียมไปทำ

ความสะอาดสุสานบรรพชน(เส้าหมอ  )

จากนั้นก็จะเตรียมของไปเซ่นไหว้บรรพชนที่สุสานในช่วงเช็งเม้ง

 ซึ่ง เริ่มตั้งแต่วันชิวฮุง นับไปราว  15  วันโดยประมาณ

เพื่อความเป็น ศิริมงคลก่อนการเริ่มกิจการใหม่ของปีนั้น.


วันเช็งเม้ง 15 วัน นัจากวันชุงฮุง

(http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201403/24/23337883c.jpg)
(http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201403/25/23337b984.jpg)
  ปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่ยึดตามสะดวกการไปไหว้เช็งเม้ง อาจไปก่อนวันชุงฮุงก็ได้แต่อย่างเร็วสุดต้อง

เป็นช่วงหลังจากที่ผู้จัดการสุสานทำพิธี"เปิดสุสาน" เสียก่อนถึงค่อยไปไหว้ได้ และต้องทำการเก็บ

กวาดสุสาน(เส้าหมอ  )ปลูกหญ้าให้สะอาดงดงามเสียก่อนไปไหว้ ...

เมื่อกิจกรรมการทำงานหมุ่นเวียนไปจนถึงช่วงสิ้นหน้าน้ำดีแดดดี ก็จะเข้าสู่ช่วงตระเตรียมเสบียงเพื่อ

เก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าหนาวที่จะมาถึงซึ่งจุดเริ่มก็คือวันชิวฮุง ซึ่งจะมีกลางวันยาวเท่ากับกลางคืน

คล้ายวันชุงฮุง ส่วนวันที่กลางคืนยาวที่สุด คือวันตังจี่ วันสารทบัวลอย หรือ ตังโจ๊ยะ

ซึ่งเป็นสัญญาณของโค้งสุดท้ายของปีแล้ว ...

หัวข้อ: Re: ข่าวหวย 1 เมษายน 2564
เริ่มหัวข้อโดย: เจ๊วู ที่ มีนาคม 25, 2021, 02:28:53 PM
วันคล้ายวันประสูติ


"ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี"


(http://www.mahamongkol.com/chula/userfiles/images/%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%20%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5(2).jpg)

๕เมษายน วันคล้ายวันประสูติ (๐๕)

"ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี"

ทรงเจริญพระชันษา  ๗๐ ปี (๗๐)


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔

 ณ โรงพยาบาลมองชัวซีส์ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

และได้เสด็จนิวัตพระนคร แล้วประทับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 และเมื่อถึงงานพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่แล้ว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

 พระราชทานพระอิสริยยศเมื่อประสูติ

คือ "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี"

โดยพระนามของพระองค์มาจากพระนามและนามของพระประยูรญาติหลายพระองค์ อันได้แก่-สร้อยพระนาม "สิริ" มาจากพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

-สร้อยพระนาม "วัฒนา" มาจากพระนามาภิไธยเดิมของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า คือ สว่างวัฒนา ซึ่งเป็นสมเด็จพระอัยยิกาฝ่ายพระราชชนก

-พระนาม "อุบลรัตน์" มีความหมายว่า บัวแก้ว มาจากนามของหม่อมหลวงบัว กิติยากร พระอัยยิกาฝ่ายพระราชชนนี

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ทรงตรัสเรียกว่า "เป้" อันเป็นคำลดรูปของคำว่า ลาปูเป (ฝรั่งเศส: La Poupée)

ซึ่งเป็นคำมาจากภาษาฝรั่งเศส แปลว่า ตุ๊กตา ส่วนพระราชวงศ์และบุคคลอื่น ๆ

 จะเรียกพระองค์ว่า "ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงใหญ่"

ส่วนพระอนุชาและพระขนิษฐาจะเรียกพระองค์ว่า "พี่หญิง"
หัวข้อ: Re: ข่าวหวย 1 เมษายน 2564
เริ่มหัวข้อโดย: เจ๊วู ที่ มีนาคม 25, 2021, 02:43:18 PM
ครบรอบ 69 ปี อสมท คู่สังคมไทย
(https://scontent.fnak3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/165326028_1337408529973872_8083547043876379376_o.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=dbeb18&_nc_eui2=AeGpB4ju-0GvalGs8Ee4SX8fOSQkvR6uDq85JCS9Hq4OrxG-qQKuNjui2Vo1YdpcWDeL4T-q3LMxb5ugYevp5k4C&_nc_ohc=qLc1decxKq4AX-l2u9n&_nc_ht=scontent.fnak3-1.fna&oh=4528e7512f9f024c2af0a1f131bb3c1c&oe=60818B1A)

วันที่ 9 เมษายน 2564

ช่อง 9 อสมท (09)

ครบรอบ 69 ปี (69)

คู่สังคมไทยหัวข้อ: Re: ข่าวหวย 1 เมษายน 2564
เริ่มหัวข้อโดย: เจ๊วู ที่ มีนาคม 26, 2021, 08:54:06 AM
ครบรอบ 51 ปี

ไทยทีวีสีช่อง 3 (03)

(https://www.innnews.co.th/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%873-1.jpg)


วันที่ 26 มีนาคม 2513

บริษัท #บางกอกเอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (#BEC)

ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการวิทยุโทรทัศน์

ในนาม “#สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3”

จนกิจการก้าวหน้าผ่านจากระบบอะนาล็อก

เข้าสู่ระบบดิจิทัลทีวีสมบูรณ์แบบ

วันที่ 26 มีนาคม 2564

ครบ 51 ปี “ช่อง 3”

#ช่อง3 #51ปีช่อง3