999-11.com

ห้องข่าวหวย => ข่าวหวย => ข้อความที่เริ่มโดย: เจ๊วู ที่ ธันวาคม 09, 2020, 12:47:28 PM

หัวข้อ: ข่าวหวย 16 ธันวาคม 2563
เริ่มหัวข้อโดย: เจ๊วู ที่ ธันวาคม 09, 2020, 12:47:28 PM
วันชาติไทย 

05 ธันวาคม ของทุกปี
(https://resource.nationtv.tv/photo_news/2019/12/04/640_9g6bfhg9gdfhehgf5d8bf.jpg)

ย้อนไปวันที่ 18 กรกฎาคม 2481 รัฐบาลพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (ยศขณะนั้น) ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องวันชาติ ความว่า

“ด้วยคณะรัฐมนตรีประชุมปรึกษาและลงมติว่า วันที่ 24 มิถุนายน ย่อมถือว่าเป็นวันชาติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ด้วยเหตุ ที่ว่า การปฏิวัติสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เกิดขึ้นโดยคณะราษฎร ในวันและเดือน ดังกล่าว


 เมื่อปี พ.ศ.2475 คณะรัฐมนตรีจึงกำหนดไว้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้น”

โอกาสนั้น ในปี 2483 มนตรี ตราโมท ได้ประพันธ์เพลงประจำวันชาติของไทย โดยให้ชื่อเพลงว่า “วันชาติ 24 มิถุนายน” ขึ้นด้วย

       เวลาผ่านมา 22 ปี ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2503 รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

 เรื่อง ให้ถือวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย ความว่า

“ด้วยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า ตามที่ได้กำหนดให้มีการเฉลิมฉลองวันชาติไทยในวันที่ 24 มิถุนายน นั้น ได้ปรากฏในภายหลังว่า

มีข้อที่ไม่เหมาะสมหลายประการ ในด้านประชาชนและหนังสือพิมพ์ก็ได้เสนอแนะให้พิจารณาในเรื่องนี้หลายครั้งหลายคราว

 คณะรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยมี พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

        “คณะกรรมการนี้ได้พิจารณาแล้วเสนอความเห็นว่า ประเทศต่างๆ ได้เลือกถือวันใดวันหนึ่งที่มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับชนในชาติต่างๆ กัน

 โดยถือเอาวันประกาศเอกราช วันอิสรภาพ วันตั้งถิ่นฐาน วันสาธารณรัฐ วันสถาปนาพระราชวงศ์ บ้าง ซึ่งไม่เหมือนกัน

แต่ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติโดยทั่วไปนั้นได้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติ

เช่น ประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน ญี่ปุ่น ฯลฯ เป็นต้น แม้ประเทศไทยเราเอง

ก็ได้ถือเอาวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยมาแล้ว

 เพิ่งจะมากำหนดเอาวันที่ 24 มิถุนายน เป็นวันชาติเพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่งในระยะหลังนี้เอง

         “คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามขนบ ประเพณีของประเทศที่พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

และเป็น การสมัครสมานสามัคคีรวมจิตใจของบุคคลในชาติโดยทั่วกัน

 จึงสมควรจะถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็น วันเฉลิมฉลองของชาติไทยต่อไป

โดยยกเลิกวันชาติในวันที่ 24 มิถุนายน เสีย คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วย

 จึงได้ลงมติให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2481 เรื่อง วันชาติ นั้นเสีย

 และให้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยด้วยต่อไปตั้งแต่บัดนี้”

ทั้งนี้ วันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาล ที่ 9 คือวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470

 ดังนั้น วันชาติจึงตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ตามประกาศเมื่อปี 2503 ดังกล่าว

หัวข้อ: Re: ข่าวหวย 16 ธันวาคม 2563
เริ่มหัวข้อโดย: เจ๊วู ที่ ธันวาคม 09, 2020, 01:00:23 PM
วัน คล้ายวันประสูติ

พลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
(https://scontent.fnak3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s720x720/130287292_1264918730556186_2227429227282638929_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEYAIyXSTmVwZIPsGPSCG81xSNnjsBPh9TFI2eOwE-H1KwERjkze0841Ojege6HsYpiaZkHf4UwjwS_eqfa-lTw&_nc_ohc=fi-Pq39wyj0AX-_O3nN&_nc_ht=scontent.fnak3-1.fna&tp=7&oh=5621ae85fb650d08a1fa33c45296f099&oe=5FF77597)(https://scontent.fnak3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/130814537_1265040807210645_3277714084425702522_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFsURGkEBtmakaCTy7zkQOwpG_dqzQ6k_mkb92rNDqT-Tq2CEnGuWIVvOMW77snWJzVZLJN9v02f4QYgOEYazWE&_nc_ohc=TU-5O89uwiMAX-LBpuc&_nc_ht=scontent.fnak3-1.fna&oh=98ccde05db93b6c35ecea8d607e0d0a9&oe=5FF53099)เนื่องในอภิลักขิตกาลวารศุภมงคล คล้ายวันประสูติ

พลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ใน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อันประสูติแต่

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี

กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ทรงเจริญพระชันษาครบ ๔๒ ปี ( ๔๒ )

ในวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ (  ๐๗  )


ขอทรงเกษมสำราญสิริสวัสดิ์

ปราศจากโรคาพาธอุปัทวันตรายกรายกล้ำ

#ทรงพระเจริญ เทอญ ฯ

:
::
:::

#ทูนพระขวัญทูลกระหม่อมภา✨

◎  ทูนเอยทูนพระขวัญ

จำเริญชันษาพระหน่อสยาม

จำเริญสง่ากิติยาภาแสนงดงาม

จำเริญตามยุบลแบบเพริศพรรณราย

จำเริญพรไตรรัตน์เทพรักษา

จำเริญยิ่งชนมาพระฤๅสาย

จำเริญพัชรกิติยาภาเพริศพราย

จำเริญถวายทรงพระเจริญเทอญ ๚ะ๛ควรมิควรสุดแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า “เจ๊วู”


๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
หัวข้อ: Re: ข่าวหวย 16 ธันวาคม 2563
เริ่มหัวข้อโดย: เจ๊วู ที่ ธันวาคม 09, 2020, 02:01:52 PM
เกลี้ยงแผง   !!!!

คอหวยเมืองคอน

แห่ซื้อเลขรถนายกฯลงพื้นที่ ...

(https://scontent.fnak3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/130096908_1264944340553625_8326079605035887592_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=2&_nc_sid=dbeb18&_nc_eui2=AeGGu2pkG0ZDZTY2H9ZmIdy7i_uuFwk9-QGL-64XCT35AbANTL2-qvtB6IpMCdcC78Uec1c2MJ1_ZHlb4V9bk_BT&_nc_ohc=UN6ayh3Nyy4AX-0q4nZ&_nc_ht=scontent.fnak3-1.fna&oh=e5df2b4bd6066d7136baa3c025c1b228&oe=5FF6DC10)
(https://scontent.fnak3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/130095276_1264945183886874_7876068829422508471_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=2&_nc_sid=dbeb18&_nc_eui2=AeE0rLUIZuiXiLRH_Uwp-OwyJIitXUyKsxskiK1dTIqzG798g64lAhMnzQUAm-3hF0-MaEgkBgAAO_fCC_6kvFs6&_nc_ohc=Z97GI1ZHZ5IAX858aQ4&_nc_ht=scontent.fnak3-1.fna&oh=615a2db30c3bb80b3ab593443debab1d&oe=5FF538B0)

1 นข.2934 กทม.
(https://scontent.fnak3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/130447131_1264944820553577_6041542809180683023_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=2&_nc_sid=dbeb18&_nc_eui2=AeHOChA_R0n1YBw1gE7gDnncIfXME317v6Qh9cwTfXu_pHMec1tOtp-r5FxTy17DPMh2hppcF0JErOKHoivIFGic&_nc_ohc=jQJQV1IvA1UAX8Vrptg&_nc_ht=scontent.fnak3-1.fna&oh=bdd5dcaaf9e5cdffcf835dfc2ded2199&oe=5FF778A6)


1124
ส่องกัน ชัด ๆ  เลขทะเบียนรถ  นายกฯ ลงใต้


7 ธ.ค.63 เวลา 08.16 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหม

และเดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช มีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ และรายงานสถานการณ์อุทกภัย..จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะ

ได้นั่งรถยกสูงทรานฟอร์เมอร์ของ กรม ปภ. ทะเบียนหมายเลข 1 นข.2934 กทม.

เดินทางต่อไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

พร้อมมอบสิ่งของผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

 ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช


ขณะที่บรรยากาศแผงหวยในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะ อ.ทุ่งใหญ่ คึกคักมาก

หลังนายกฯเดินทางถึงนครศรีธรรมราช บรรดาคอหวยไม่พลาดแห่ส่องเลขป้ายทะเบียนรถ 2934

และป้าหมายเลขเครื่องบิน 1124 ที่นายกฯ เดินทางมา

พร้อมกับหาซื้อสลากฯ เลขเกี่ยวกับนายกจน เกลี้ยงแผงทันทีในทุก ๆ แผง

 ขณะที่คอหวยที่พลาดเลขรถ เลขเครื่องบิน ต้องหาซื้อเลขสลับ เลขใกล้เคียง

ด้วยความหวังว่า...นายก...มาให้โชค

ซับน้ำตา คนน้ำท่วม เหมือนครั้งที่แล้ว ....

ที่หวย ออก 3 ตัว กงๆหัวข้อ: Re: ข่าวหวย 16 ธันวาคม 2563
เริ่มหัวข้อโดย: เจ๊วู ที่ ธันวาคม 10, 2020, 11:26:11 AM
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ


(https://scontent.fnak3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x296/129823538_1265610393820353_7908175677147431258_o.jpg?_nc_cat=106&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEkbRrdE-Xy-F2EjBUh2ThZN8cFOSwO77A3xwU5LA7vsNaUnI2wbkrxBkKonP8C09DdPEhEmzKk9jIae4Z069Y0&_nc_ohc=_Y_dkWfBiRwAX-0txeG&_nc_ht=scontent.fnak3-1.fna&tp=6&oh=ad2f3f22215c0a07af1888c337731ab5&oe=5FF6755F)
(https://scontent.fnak3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x296/129722262_10219969248838482_6772877263063724926_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=2&_nc_sid=0debeb&_nc_eui2=AeHMGJoK3-BQV-KCHUVnjxeaTUjrLSbUYmdNSOstJtRiZ1gWkow6ZwY2R88ePF17Z1X-t3uDQmPyAvHQQwMhWLYD&_nc_ohc=riBZXECMWioAX9N7bNe&_nc_ht=scontent.fnak3-1.fna&tp=6&oh=b7512d8d8a38062d1df2cdd802d61ac0&oe=5FF8735A)(https://scontent.fnak3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x296/130247431_10219969197157190_52976524580927777_o.jpg?_nc_cat=109&ccb=2&_nc_sid=0debeb&_nc_eui2=AeFQ8byZXGZ70m-IVencV0tnkbmC7OrbQF6RuYLs6ttAXo5WmkoSMtBxiPPrMKeVH4X7L1dtIGYWWG3G7USe93TG&_nc_ohc=3FerF7_xG0wAX-FvPtD&_nc_ht=scontent.fnak3-1.fna&tp=6&oh=526c2923279c5f9a58950ae0979bc025&oe=5FF71C11)

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2475  ( 10 )

#พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ( 07 )

ทรงลงพระปรมาภิไธยใน

“#รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475”

และพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย

นับเป็น #รัฐธรรมนูญฉบับถาวร  ฉบับแรกของไทย

โดยที่ก่อนหน้า

ฉบับชั่วคราวประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2475

ในครั้งนั้น

#พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

(ก้อน หุตะสิงห์ : 2427 - 2491)

#ประธานกรรมการราษฎร

ได้ดำรงตำแหน่งเป็น “#นายกรัฐมนตรี”

ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นบุคคลแรก

ต่อมาทางราชการกำหนดให้วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี

เป็นวันสำคัญและเป็นวันหยุดราชการ

เรียกว่า “#วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ”