999-11.com

ห้องข่าวหวย => ห้องข่าวหวย => ข้อความที่เริ่มโดย: เจ๊วู ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018, 10:25:11

หัวข้อ: คุยกันหลังหวยออก 1 กุมภาพันธ์ 2561
เริ่มหัวข้อโดย: เจ๊วู ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018, 10:25:11(http://sites.google.com/site/patihan2009/_/rsrc/1243076543085/hlwng-pu-buy-xriy-sngkh-lum-na-nkhrchaysri/pb3.jpg?height=420&width=319)

ด้วยคนไทยเราส่วนมากนับถือศาสนาพุธเป็นหลัก จึงมักแขวนพระกันเป็นนิสัย และ ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก วัตถุมงคล มีติดตัวไว้ จะมีพลังอำนาจ เกื้อหนุนชีวิต ให้เจริญรุ่งเรือง


 
พุทธคุณ คุ้มครองป้องกันภัย นำพา ความสงบ ร่มเย็น


 เกื้อหนุนชีวิตให้รุ่งเรืองก้าวหน้า


เป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธา

 
พระเครื่องของอริยเจ้า 


เป็นพระเครื่องที่มีพลังอำนาจของการเกื้อหนุนชีวิตให้รุ่งเรืองก้าวหน้า

แต่การอำนวยผลตาม  คำอธิษฐาน นั้น

 ก็ต้อง ไม่เกิน..กฎแห่งกรรม..และ..กำลังบุญกุศล..ของเราเองด้วย

สะสมพระดีๆให้ล้นห้อง หากเราลืมพระในบ้านคือ..พ่อแม่..

 ก็อย่าหวังว่าจะได้ผลเต็มร้อยสำหรับชีวิตอย่างที่หวังเลย

  สำหรับชีวิตของเรานั้น มีกรรมเก่าเกาะกินในตัวทุกคน

 แรงแห่งผลบุญการทำดี ผลของความกตัญญู รู้คุณจะช่วยลดแรงกรรมให้น้อยลง

 และช่วยให้อำนาจของความศักดิ์สิทธิ์ส่งให้เห็นผลเร็วตามที่หวัง

การทำบุญ สร้างทานกุศล ช่วยให้เราได้รับผลบุญเร็วอย่างที่ต้องการ

เมื่อผนวกกับแรงส่งจากอิทธิคุณของพระเครื่อง

 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเชื่อ ความศรัทธา และค่านิยมของแต่ละคนด้วยค่ะ